Betingelser

På denne side finder du betingelserne for at handle med Kajs MC ApS online.

 

FAQ med ofte stillede spørgsmål:

1. Hvor lang tid tager levering?:

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 4-5 dage.

2. Hvad koster levering?

For ordrer op til og med 499,- kan der leveres for 49,- med GLS. Bestilles der for 500,- eller over kan der vælges gratis fragt med GLS.

Øvrige betingelser:

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Kaj's MC afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Kajs MC anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Kaj MC's webshop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Kaj MC`s via kontaktsiden.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Kaj MC's web shop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Kaj's MC udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Kaj's MC om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Kaj's MC er først indgået, når Kaj's MC ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Kaj's MC. Vælger du at modtagen varen med anden betalingsmåde henvises du til denne udbyders betingelser.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Annullering:
Kajs MC forbeholder sig retten til at kunne annullere ordrer ved forskellige scenarier. Kunden vil blive informeret om dette.

Forsendelse:
Kaj's MC forbeholder sig retten til at ændre i den bestilte forsendelsesform ved forskellige scenarier, dog ikke begrænset til for eksempel hvis der bestilles forsendelse til erhvervsadresse men hvor det ikke tydeligt fremstår hvilket firma der ligger på denne adresse. Dette betyder at vi blandt andet kan ændre forsendelsen til afhentning i pakkeshop og at kunden bliver informeret om dette.

Reklamation:
Kaj's MC yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Kaj's MC i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter, skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Kaj's MC inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Kaj's MC har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Kaj's MCs kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Kaj's MC.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Kaj's MCs kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Kaj's MC afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler Køber Kaj's MC, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Kaj's MC det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering skal du enten bruge vores fragleverandør her https://retur.pakkelabels.dk/kajsmc - og ikke alternative pakkedistributører. Det gør det muligt for os, at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder eller varer købt i den fysiske butik.

For at køber kan gøre brug af fortrydelselsretten, gælder det for elektronik og tændingsdele at eventuelle plomberinger samt at originalemballagen er ubrudt, intakt og ikke skadet. Dette gælder for at vi kan sikre os at elektriske komponenter ikke leveres med eventuelle fejl fra eventuel tidligere montering.     

Link til Standardfortrydelsesformular Kajs MC

Forbehold for ændringer:

Kaj's MC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Kaj's MC web shop medfører til politianmeldelse.


Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores forretning. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk


Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:


http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Links:

FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

Copyright © 2013-2020 Kajs MC ApS. All rights reserved.