Betingelser

Definitioner:

Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Kaj's MC afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Kajs MC anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Produktinformation:

På Kaj MC's webshop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Kaj MC`s via kontaktsiden.

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Kaj MC's webshop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra Kaj's MC udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Kaj's MC om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og Kaj's MC er først indgået, når Kaj's MC ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Kaj's MC. Vælger du at modtagen varen med anden betalingsmåde henvises du til denne udbyders betingelser.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

 

Annullering:

Kajs MC forbeholder sig retten til at kunne annullere ordrer ved forskellige scenarier. Kunden vil blive informeret om dette.

 

Forsendelse:

Kaj's MC forbeholder sig retten til at ændre i den bestilte forsendelsesform ved forskellige scenarier. For eksempel, dog ikke begrænset, til hvis der bestilles forsendelse til erhvervsadresse men hvor det ikke tydeligt fremstår hvilket firma der ligger på denne adresse. Dette betyder at vi blandt andet kan ændre forsendelsen til afhentning i pakkeshop og at kunden bliver informeret omkring dette nye afhentningssted.

 

Fortrydelsesret:

Hos Kajs MC har du ved onlinekøb 2 måneders retur- og ombytningsret. 

Meddeler Køber Kaj's MC, at Køber har fortrudt sit køb inden for 2 måneder efter levering, tilbagebetaler Kaj's MC det modtagne beløb når varen er modtaget og godkendt. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering skal du enten bruge vores fragtleverandør eller komme fysisk i butikken med produktet der returneres - og ingen alternative pakke distributører. Det gør det muligt for os, at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Afhentes en pakke ikke, eller den bliver sendt retur til Kaj’s MC, betragtes det ikke som en fortrydelse, medmindre Køber skriftligt har gjort Kaj’s MC opmærksom på fortrydelsen inden for de 14 dage.

Kommer en vare retur mangelfuld, eller i brudt emballage, tager Kaj’s MC en vurdering af varens værdiforringelse og dette beløb vil blive fratrukket returnerings summen. Som udgangspunkt vil al elektronik i brudt emballage medføre en værdiforringelse.

 

Reklamation:

Kaj's MC yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til Kaj's MC i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter, skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Kaj's MC inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Kaj's MC har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Kaj's MCs kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Kaj's MC.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Kaj's MCs kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Kaj's MC afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores forretning via mail til kajsmc@kajsmc.dk. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus 

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: EU-kommissionens online klageportal

 

Forbehold for ændringer:

Kaj's MC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Misbrug:

Misbrug af Kaj's MC webshop medfører politianmeldelse.

 

Links:

Kajs MC Returnering

Kajs MC FAQ

FDIH

Forbrugerrådet TÆNK

Forbrugerstyrelsen

 

Copyright © 2013-2023 Kajs MC ApS. All rights reserved.